Syria Country Contacts

Name Position Institute Email
Kumarse Nazari Senior Pathologist ICARDA, Aleppo, Syria k.nazari@cgiar.org